Mange vil ha god nytte av profesjonell samtalehjelp

25.09.2022

Vi lever i et samfunn med høyt stressnivå, der en må forholde seg til mange situasjoner og personer som gjør at hverdagen til tider oppleves som vanskelig. Forventningene som vi utsettes for kan virke uoppnåelige og en kan føle at en aldri strekker til.

Dette er en kjent situasjon for mange, og det å ha noen å kunne rydde tankene sine med kan være avgjørende for hvordan en klarer seg. Ofte kan vansker som har oppstått vokse seg store og forsterke seg selv. Man opplever nedstemthet, noe som gjør at man går inn i familieliv, og andre sosiale settinger med dårlige forutsetninger for å lykkes.

Det er her vi kan hjelpe deg. En systematisk tilnærming til dine psykiske vansker vil hjelpe deg til å føle deg bedre og til å lykkes i hverdagen. Lykkes til å finne flyten.

Ta kontakt så setter vi opp en avtale.

Katarina og Tor Otto