OPPSTART AV SAMTALEHJELP I FRON

05.10.2022

Etter mange års planlegging velger vi nå å tilby samtaler tre ganger i uka. Oppstart av tilbudet vil være fra 1. desember 2022. Sted for samtalene vil være ved Hjertebanken på Hundorp (gamle Sparebankbygget).

Tilbudet som gis er samtaler rundt vansker som man har i hverdagen. Dette kan dreie seg om sorg, depresjon, samlivsproblemer, psykiske vansker knytt til daglige utfordringer som oppleves for store å mestre, mm.

Hva legger vi så i begrepene vi bruker. Siden vår heter "Flyten", dette mener vi beskriver hva målet i livet er og hva mange sliter med det å finne "Flyten i livet". Ikke nødvendigvis at alt til enhver tid er rosenrødt og problemfritt, men at hverdagen oppleves trygg og at en dag naturlig flyter over i en annen.

Samtaler bruker vi også som en fellesbetegnelse på vårt tilbud. Dette fordi alle tilnærminger er former for samtaler. Verktøyet å prate sammen er mektig og den kan komme i mange forskjellig versjoner. 

Vår mest benyttede tilnærming vil være veiledende, dette betyr at vi anser deg som eksperten i ditt liv og at vi gjennom veiledning finner gode løsninger for at du skal kunne finne flyten i ditt liv. 

Noen vil kanskje i perioder av livet ha behov for ei tilnærming som i større grad går i retning av coaching, dette er en metode som hjelper deg å finne løsninger når mye oppleves låst og en behøver en mer direkte retning ut av vanskene.