NYHETER


 

Etter mange års planlegging velger vi nå å tilby samtaler tre ganger i uka. Oppstart av tilbudet vil være fra 1. desember 2022. Sted for samtalene vil være ved Hjertebanken på Hundorp (gamle Sparebankbygget).

Vi lever i et samfunn med høyt stressnivå, der en må forholde seg til mange situasjoner og personer som gjør at hverdagen til tider oppleves som vanskelig. Forventningene som vi utsettes for kan virke uoppnåelige og en kan føle at en aldri strekker til.

På grunn av begrensede åpningstider og dermed begrenset med antall behandlingstimer, kan kalenderene våre bli fulle og noe ventetid må påregnes.

Åpningstider

06.09.2022

Vi er i startfasen av dette tilbudet og starter opp med 16.30 til 18.30 tirsdag og torsdag, samt 10.00 til 12.00 på lørdager.