Om oss

Katarina Bagge Stormo

Psykiatrisk sykepleier

Katarina er utdannet psykiatrisk sykepleier med nærmere 30 års erfaring i fagfeltet. De siste 26 årene har hun jobbet i Midt Gudbrandsdalen. 

Katarina har sertifisering i EDxTM ( https://www.energypsych.com) 

Tor Stormo

Cand.Ed, Cand.Polit og Master of management.

Tor har bakgrunn fra 26 år i pp-tjesten der de siste 16 årene som leder. Fagbakgrunnen er innen psykologi, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og ledelse. Spesialområdet har vært knytt til utfordringer rundt oppvekst og skole, men også da veiledning til foresatte. Metode som Tor primært ønsker å bruke er veiledning, som går ut på at man sammen med den som ønsker hjelp finner en god vei ut av de vanskene som presenteres. Metoden gjør at alle utfordringer du vil ha av psykisk art vil kunne imøtekommes.