TJENESTER OG PRISER

 
 

TJENESTER

  • Terapisamtaler og veiledning (45 min)
  • Kartleggingssamtale (1. samtale 60 min)
  • Parsamtaler (60 min)
  • Gruppertimer (settes opp ved behov)
  • Testing/kartlegging
  • Dobbelttimer
  • 10 Terapisamtaler eller veiledninger
  • 10 Parsamtaler
  • Kurs etc (ta kontakt)

 

PRISER

Samtaleterapi og veiledning

800 NOK

Kartleggingssamtale

1000 NOK

Parsamtaler

1100 NOK

Gruppetimer (settes opp etter behov)

 NOK

Dobbeltime 

1500 NOK

10 Terapisamtaler eller veiledninger

7000 NOK

10 Parsamtaler

10.000 NOK