Samtaler

Er samtalehjelp noe for deg?

Er du usikker på om denne tilnærmingen av hjelp passer for dine behov? Det å motta hjelp kan kanskje oppleves som vanskelig. Vi tenker at slike samtaler vil hjelpe mange å få en opplevelse av å forstå, og få bearbeidet de utfordringer mange står ovenfor i hverdagen. Vanskene kan være enkle eller sammensatte, og her har vi satt opp en liten liste av utfordringer vi mener passer den hjelpen vi kan gi.

- Relasjonsvansker

- Engstelse (men ikke angst)

- Nedstemthet (men ikke depresjon)

- Søvnvansker, som ikke er en del av en sykdomsbilde

- Utfordringer med lav selvfølelse

- Stress

- Sorg

Ofte så er ikke behovene så klare og her er eksempler på tankesett som passer inn:

- Et ønske om å få det bedre med seg selv.

- Er bekymret for hva fremtiden vil bringe.

- Tunge tanker i forhold til noe som har skjedd.

- Ønske om å finne bedre/nye måter å leve livet på.

- Står i store utfordringer eller forandringer i hverdagen, som oppleves krevende.

- Trenger noen å prate med for å bestemme seg for viktige valg i livet.

- Føler at noe er galt, men klarer ikke finne ut hva det er.

- Et ønske om ha noen å sortere tankene sammen med, som ser problemet med nye øyne og er objektiv.

- En opplevelse av ensomhet, og hvordan en skal kunne komme seg ut av det.

De som har lette til moderate vansker, som ikke faller inn under rett til helsehjelp.

Det er viktig å understreke at om en har store vansker eller vansker som gir rett til helsehjelp må man oppsøke dett og at dette ikke er noe vi tilbyr.

Bedriften jobber IKKE med eller mot tema rettet mot barn og unge i vår bedrift. Der vil vi henvise dere til kommunale tilbud innen helse eller ppt.

Bedriften jobber ikke med saker der vi kjenner problemstillingen fra våre kommunale stillinger.